Posledné pokyny pred odchodom do EKOtábora


Milí kamaráti a rodičia!

Dovoľte nám naposledy pred odchodom do rezortu Drienica – Javorná, zaslať Vám niekoľko dôležitých informácií.
Odchod je naplánovaný z parkoviska JUMBO CENTRA o 9.00 hod (8.30 hod – do 9.00hod – príchod detí). Prosím, nemeškajte, nakoľko máme časovo viazaný program.

Pripomenutia:
reflexné prvky (vesta atď.), pribaľte do batožiny

Doklady:
Na mieste budeme zbierať: potvrdenia od lekárov a tiež potvrdenie od rodiča o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. Zbierať budeme kartičku poistenca, prípadne jej kópiu.

V prípade, že vaše dieťa berie lieky, tie odovzdáte v obálke s pokynmi táborovému lekárovi.

Ostatné pokyny, ktoré ste už dostali, nebudem prikladať, aj keď opakovanie je matka múdrosti 🙂 Vyberiem to najpodstatnejšie:

Odchádzame hneď na prehliadku jaskyne Zlá diera. Prehliadka bude trvať 45 minút. V jaskyni bude 7°C, preto prosíme rodičov detí v deň odchodu pripraviť tak, aby exkurziu zvládli! To znamená dlhé nohavice, tenká vetrovka atď.

Nakoľko plánujeme neskorší obed, pripravte, prosím, svojim deťom výdatnejšiu desiatu.

Viac na:
www.eductra.sk, www.nadaciakosit.org

Prosíme Vás aj o kontrolu Vašich emailov, ktoré ste uviedli v prihláške, aby ste dostávali čerstvé informácie priamo z diania v táboriku – tzv. on- line.

Príchod: 1. 8. 2015 do cca 15.00 hod sme ešte na výlete, preto prosím o trpezlivosť! Budem pri telefóne, takže rada budem rodičov informovať o všetkom aktuálnom, aby si vedel každý zadeliť svoj drahocenný čas.

Milí rodičia, všetkým ďakujeme za absolútnu platobnú disciplínu!

Prosím, sledujte naďalej webstránky Občianskeho združenia EDUCTRA a Nadácie KOSIT!

Vidíme sa v nedeľu!

Silvia Karolyiová, vedúca EKOtábora

2011 | all rights reserved EDUCTRA| Spracovanie a ochrana osobných údajov | created by Lemur.sk